Privacy beleid

Scandinavische Lampen vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden door ons ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel dit gebeurt. Wij adviseren u deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is aangepast op 17-04-2024.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij uw bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u, waaronder persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in de context van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Orderhistorie

Toegang accountomgeving

U kunt met ons klantaccount toegang krijgen tot een beheeromgeving waarin u zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Doeleinden:

 • Afhandeling van een bestelling
  Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.
 • Afhandeling van het betaalverkeer
  Om de betaling van een bestelling op juiste wijze te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.
 • Communicatie
  Om de communicatie omtrent uw bestelling en / of andere vragen goed te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens / contactgegevens.
 • Uitvoering van onze wettelijke plicht
  Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
 • Marketing (indien u hier toestemming voor heeft verleend)
  Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.
 • Fraudepreventie
  Ten dienste van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Indien noodzakelijk voor een goede afhandeling van uw bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover leest u meer in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u na het verkrijgen van uw toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van Scandinavische Lampen.

Contact en nieuwsbrief

Via onze webwinkel heeft u de mogelijkheid om ons vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals e-mail, telefoon, WhatsApp en sociale media). U kiest hierbij zelf welke gegevens u ons verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten. Iedere nieuwsbrief of e-mail kan gepersonaliseerde onderdelen bevatten en is voorzien van een link waarmee u zich kunt afmelden.

Publicatie

Uw klantgegevens worden niet door ons gepubliceerd.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens delen met onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd middels een bewerkersovereenkomst tussen Scandinavische Lampen en haar partners.

In onze webwinkel zijn sociale media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met de mogelijkheid om in te loggen via een sociale media-account, wordt vanuit de sociale media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.

Cookies

Tijdens uw eerste bezoek aan onze webwinkel, wordt een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Scandinavische lampen maakt gebruik van 1st en 3rd party cookies. Verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen door uw internetbrowser. Dit kan betekenen dat onze website minder goed werkt.

Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Echter hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van deze partijen.

Google Analytics

Wij passen Google Analytics toe om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Scandinavische Lampen heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Bovendien hebben wij Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ter afsluiting laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Scandinavische Lampen neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hiervoor beschreven persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is om uw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (waaronder de fiscale bewaarplicht).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen u niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van er gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Bij vragen over ons privacybeleid of vragen betreffende inzage en wijzigingen in, of verwijdering van, uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Ook kunt u ons bij ons een verzoek indienen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Verder kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u hierbij vragen om u adequaat te identificeren. Betreft het een inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze vindt u terug in de instellingen van uw internetbrowser. Wanneer de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Scandinavische Lampen helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Winkelwagen
Scroll naar boven